FacebookTwitterGoogle+
CZ EN

Vypnutí EGR ventilů

U těchto zásahů nabízíme dočasné SW řešení, ale výhradně na přání zákazníka s tím, že se vůz stává neprovozuschopným na pozemních komunikacích.

 

Vypnutí EGR ventilů

 

- Podtlakové

- Elektronické

- Zkratka EGR pochází z anglického Exhaust Gas Recirculation, tedy přeloženo do češtiny

recirkulace výfukových plynů. Toto zařízení v automobilu obstarává snížení emisí tím, že propouští

část spalin z výfuku zpět do sání. Další funkcí této součástky je snížení oxidů nasávaného vzduchu a

tím pádem i snížení teploty spalin a výfukového potrubí.

- Naopak mezi negativní vlastnosti patří hlavně zanášení sacího potrubí. Dále přivádění teplého

vzduchu do sání. Tyto negativní efekty způsobují snížení výkonu

Pokud vše ukazuje na nefunkční EGR ventil máme dvě řešení:

- Výměna za nový EGR ventil

- Vypnutí funkce EGR ventilu *

 

*Takto upravené vozidlo není homologováno pro provoz na našich komunikacích.

Vyhledání vozu