Omezovač rychlosti

Omezovače rychlosti jsou ve vozech výrobcem nastaveny za účelem omezovat přívod paliva ve vysokých otáčkách motoru a ovlivňovat tak maximální rychlost zmiňovaného vozu z důvodu konstrukčních limitů vozidla a jeho komponentů. 

Nastavení je softwarové, tedy je možné maximální rychlost na přání zákazníka posunout nebo zrušit, ale také posunout na nižší rychlost, což vyhovuje především dopravcům s dodávkami - za účelem nižší spotřeby! Záleží však na typu ŘJ.

Pozor: Odstranění omezovače maximální rychlosti není v souladu s homologací vozidla. Tato úprava je proto možná pouze pro sportovní účely. Provedením tohoto úkonu na běžném vozidle se vozidlo stává nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích.