Pojištění továrních záruk

V případě neuznané záruky výrobcem vozidla nabízíme exkluzivní pojištění továrních záruk, které se vztahuje na škody vzniklé na mechanických a elektrických částech motoru, převodovky a diferenciálu.

Co je pojištění továrních záruk

Výrobce poskytuje záruky na sériově vyráběná vozidla

 • V případě vady, poruchy, poškození vozu (kromě havárie) reaguje autorizovaný servis následovně:
 1. záruku uzná a uvede vůz do původního stavu na své náklady
 2. záruku neuzná z důvodu nesprávného provozu
 3. záruku neuzná z důvodu zásahu do vozidla (dodatečná montáž či úprava výkonových parametrů, neoriginál LPG, neoriginál tažné zařízení apod.)
 • V případě bodu 3. - neuznané záruky výrobcem vozidla nabízíme exkluzivní pojištění továrních záruk, které se vztahuje na škody vzniklé na mechanických a elektrických částech motoru, převodovky a diferenciálu.

Předmět pojištění továrních záruk

Předmětem tohoto pojištění jsou náhlé a nepředvídané vnitřní mechanické poruchy motorových vozidel, které mají za následek náhlou nefunkčnost vozidla a pro obnovu funkčnosti vyžadují výměnu či opravu, a které:

 1. byly výrobcem zamítnuty jako nekryté původní zárukou výrobce z důvodu provedené ÚPRAVY VOZIDLA , které má za následek vyloučení VOZIDLA Z KRYTÍ.
 2. by v případě neprovedení ÚPRAVY motoru, jinak byly kryty původní zárukou výrobce.
 3. nevznikly v důsledku událostí vyloučených ve Všeobecných obchodních podmínkách.
 4. byly způsobeny selháním součástky obsažené v následujícím seznamu:
 • MOTOR: Všechny vnitřní mazané součástky včetně vstřiků, sacího potrubí , setrvačníku, ozubeného věnce , turba, elektronické řídící jednotky motoru, chladiče oleje, vodního čerpadla.
 • PŘEVODOVKA: Manuální , automatická , nebo převodovka s plynule měnitelným převodem(CTX), všechny vnitřní mazané součástky, řídící jednotky, mechatronika.
 • DIFERENCIÁL: Všechny vnitřní mazané součástky